Yleisiä elämänohjeita savosta:

Liian paljo hyvvee on ihanoo.
Anna kaekes, vua elä periks.
Kompastelu voep estee kuatumisen.
Joka ihteensä luottaa, se kykynsä tuploo.
Naara itelles ennen kun muut kerkijää.
Ikkee tulloo, vuan vanahaks ee tarvihe tulla.
Huominen on monesti viikon kiireisin päevä.
Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä.
Lukemalla ee uimaan opi, vetteen on mäntävä.
Ne tekköö, jotka ossoo- jotka ee ossoo, ne arvostelloo.
Murheen kantaa yksinnii, vuan illoon pittää olla kaks.
Misteepä sen tietää mihin pystyy ennen kuin kokkeiloo.
Turha hättäily ja voohottelu on mielkuvituksen viärinkäättöö.
Koppoo kiinni tästä päevästä- huomisessa on omat kahvansa.
Et ossoo naatiskella jootilaisuuvesta, jos sulla ee oo paljon töetä.
Monesti voettajat on hävinneitä, jotka piätti koettoo kerran vielä.
Rahalla et voe ostoo ystäviä, mutta suatpahan tasokkaeta vihollisia.
Leoka pystyyn kun tulloo kova paekka- pyssyypähän aenae suu kiinni.
Kas syytä olla tekemättä mittään: Oot yrittännä ennennii. Ei oo ennenkään
yrittännä sitä.
JOS YMMÄRRÄT KAEKEN, OOT VARMAANNI KÄSITTÄNNÄ VIÄRIN!