Arja Alhon tekemä lakialoite vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan saamisesta subjektiiviseksi oikeudeksi.